324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

กิจกรรม

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคุณหลี่ เสีย รอง

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคุณหลี่ เสีย รอง Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ได้ร่วมเยี่ยมชมกิจการตลาดต้นสัก ของท่านเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ ได้ร่วมเยี่ยมชมกิจการตลาดต้นสัก ของท่านเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล คุณไพบูลย์ เหล่าพันธ์งาม คุณพรกนก เฉิน คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ได้เป็นตัวแทนนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ เข้าร่วมงานงานจัดสัมมนาการเรียนรู้คลาสรูมแห่งอนาคต ในหัวข้อ "FUTURE IS NOW

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 17.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล คุณไพบูลย์ เหล่าพันธ์งาม คุณพรกนก เฉิน คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ได้เป็นตัวแทนนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ เข้าร่วมงานงานจัดสัมมนาการเรียนรู้คลาสรูมแห่งอนาคต ในหัวข้อ "FUTURE IS NOW, Read More
Blog

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานเยี่ยมเยียนและรับประทานอาหารที่แซ่ด่าน

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานเยี่ยมเยียนและรับประทานอาหารที่แซ่ด่าน ณ สมาคมใหหน่ำด่านเกเต้ นนทบุรี Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณศิวกร ไกรธีรวุฒิ ตัวแทนสมาคมการค้าไทยไหหลำ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณศิวกร ไกรธีรวุฒิ ตัวแทนสมาคมการค้าไทยไหหลำ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ Read More