324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

กิจกรรม

Blog

ท่านอัฌชาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณกัญญา ธรรมสามิสร คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ คุณชาญชัย นิ่มเล่ห์ - ได้เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย – จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆ ครั้งที่ 241 ณ หอประชุมกวาง หวา ถัง หอการค้าไทย - จีน

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. โดยท่านอัฌชาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณกัญญา ธรรมสามิสร คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ คุณชาญชัย นิ่มเล่ห์ ได้เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย – จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆ ครั้งที่ 241 Read More
Blog

ท่านอัฌชาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ และ ผศ.ไพรินทร์ สมภพสกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ได้เข้าพบ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบหนังสืออัตลักษณ์ใหหลำและส้มมงคลในเทศกาลต

วันที่ 7 กพ.2567 เวลา 13:30 น. โดยท่านอัฌชาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ และ ผศ.ไพรินทร์ สมภพสกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ได้เข้าพบ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบหนังสืออัตลักษณ์ใหหลำและส้มมงคลในเทศกาลตรุษจีน Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ร่วมอวยพรตรุษจีน คุณเสรี ตันชูเกียรติ

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ร่วมอวยพรตรุษจีน คุณเสรี ตันชูเกียรติ Read More
Blog

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณไพรัช ชูธรรมขจร คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เข้าร่วมงานพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการหอการค้าไทย - จีน สมัยที่ 29

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณไพรัช ชูธรรมขจร คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เข้าร่วมงานพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการหอการค้าไทย - จีน สมัยที่ 29 Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ คุณปราณี หาญรัตนะ คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ คุณพัสกร ดวงจันทร์ เข้าร่วมงานสถาปนาและเข้าร่วมสัมมนา “New Gen Hainan Lin”

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ คุณปราณี หาญรัตนะ คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ คุณพัสกร ดวงจันทร์ เข้าร่วมงานสถาปนาและเข้าร่วมสัมมนา “New Gen Hainan Lin” ในหัวข้อ “บริบทโลกเศรษฐกิจ ปี 2567 คนไทยควรตั้งรับอย่างไร Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดยคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ เข้าร่วมงานเข้าเยี่ยมเยือนสมาคมบ่างตระกูล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดยคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานเข้าเยี่ยมเยือนสมาคมบ่างตระกูล Read More