324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

ปฏิทินงาน

# หัวข้อการประชุม วัน-เวลา ที่ประชุม
1 ขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ. สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

      สมาคมการค้าไทยไหหลำ กำหนดจัดกิจกรรมร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) เลขที่ 78/5 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ซอยติวานนท์ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

06-10-2022 00:00:00    เวลา 09.00 - 12.00 น.
2 งานสัมมนา เรื่อง “นโยบายและสถานการณ์การลงทุนปี 2022 เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะไหหลำ”

      ณ Amaranth A ชั้น 3 โรงแรม อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ เลขที่ 68 หมู่ 2 ถ.กิ่งแก้ว (ระหว่างซอย 6-8) ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

03-09-2022 00:00:00    เวลา 13.00 - 16.00 น.
3 งานสัมมนาและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565

      ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

26-08-2022 00:00:00    เวลา 12.00 - 16.00 น.