324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

ปฏิทินงาน

# หัวข้อการประชุม วัน-เวลา ที่ประชุม
1 งานสัมมนาและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564

      ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

08 Sep 2021    13.00 - 16.00 น.
2 ประชุมลูกค้าสัมพันธ์

      ห้องประชุม2

15 Mar 2021    13.00 น.
3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่เข้าร่วม Online Business Matching

      ณ ห้องสัมมนา 5-6 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

24 Mar 2021    13.00 น.