324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

คลีนิคภาษี เรื่องน่ารู้คู่ธุรกิจ

    ตอบ

ในปัจจุบัน ท่านสามารถเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีได้ทุกวันเวลาราชการ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการคลีนิคภาษีกระทรวงการคลัว อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม9 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร