324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

ข่าวสาร

Blog

คลินิกภาษี "ปฏิทิน ภาษีอากร พฤศจิกายน 2566"

โครงการคลินิกภาษี สมาคมการค้าไทยไหหลำ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Read More
Blog

ประกาศผลการพิจารณารางวัล สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

สมาคมการค้าไทยไหหลำได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ และมิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ
Read More
Blog

งานเสวนาออนไลน์ "รู้ทันโควิด ไม่ต้องปิดกิจการ" วันที่ 14 กันยายน 2564

งานเสวนาออนไลน์ "รู้ทันโควิด ไม่ต้องปิดกิจการ" วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.
Read More
Blog

โครงการ Thai Hainan BIZ Network เครือข่ายธุรกิจไทย ไหหลำ

นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม และคณะทำงานสมาคมการค้าไทยไหหลำ ได้เชิญชวนเข้าร่วม โครงการ Thai Hainan BIZ Network เครือข่ายธุรกิจไทย ไหหลำ
Read More
Blog

โครงการ "คลีนิกภาษี สมาคมการค้าไทยไหหลำ"

คลีนิกภาษี โครงการดีๆและประโยชน์อีกมากมาย
Read More
Blog

วัฒนธรรมธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ (Guanxi) สายสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (กวนซี关系)

ระบบสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือ กวนซี มีความสำคัญอย่างไรต่อวัฒนธรรมของจีน ?
Read More