324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

โครงการ Thai Hainan BIZ Network เครือข่ายธุรกิจไทย ไหหลำกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านอวกาศของเมืองจีนในเมืองเหวินชางสาระข้อมูลและทิศทางการพัฒนาของเขตการค้าเสรีเกาะไหหลำการสนับสนุนเกาะไหหลำจากภาครัฐของจีนศูนย์ข่าวสารไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยHainan landscapeHainan Presentationผู้ว่าราชการมณฑลไหหลำเฉิ่น เสี่ยว หมิง สัมภาษณ์กับ CCTV เรื่อง "การลงทุนธุรกิจในมณฑลไหหลำให้ได้กำไรและเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในเกาะไหหลำ" (3/3)ผู้ว่าราชการมณฑลไหหลำเฉิ่น เสี่ยว หมิง สัมภาษณ์กับ CCTV เรื่อง "การลงทุนธุรกิจในมณฑลไหหลำให้ได้กำไรและเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในเกาะไหหลำ" (2/3)ผู้ว่าราชการมณฑลไหหลำเฉิ่น เสี่ยว หมิง สัมภาษณ์กับ CCTV เรื่อง "การลงทุนธุรกิจในมณฑลไหหลำให้ได้กำไรและเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในเกาะไหหลำ" (1/3)"คุยกับคุณชนินท์" ตอน เยี่ยมศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.พระพุทธบาท จ.สุพรรณบุรี"คุยกับคุณชนินท์" ตอน ชมรมไหหลำสุโขทัย"คุยกับคุณชนินท์" ตอน ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.บางกรวย จ.นนทบุรีแนะนำจีนสมาคมชาวไหหลำในต่างแดนZero tariff of Hainan Free Trade Port related to you and meHow favorable is the corporate income tax policy of Hainan Free Trade PortDo you really understand Hainan's preferential income tax policies?สินค้าปลอดภาษีบนเกาะไหหลำแนะนำความสัมพันธ์ไทย-ไหหลำไหหลำแห่งท่องเที่ยวใหม่