324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคุณหลี่ เสีย รอง

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคุณหลี่ เสีย รองผู้อำนวยการกรมพาณิชย์ไห่หนาน พร้อมด้วยคณะ เพื่อพูดคุยสำรวจตลาดไทย และแนะนำการค้า การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไห่หนาน