324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ได้ร่วมเยี่ยมชมกิจการตลาดต้นสัก ของท่านเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17  ได้ร่วมเยี่ยมชมกิจการตลาดต้นสัก ของท่านเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส