324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

กิจกรรม

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ ผู้แทนท่านนายก อัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวรพจน์ เพียรอภิ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ ผู้แทนท่านนายก อัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ได้ให้การต้อนรับ คณะเหลียงโหมว สหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลไหหลำ Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับ คุณหลิน เจี้ยน ประธานบริษัท ไห่หนาน หลงเฉวียน กรุ๊ป พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงแล

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ผู้แทนท่านนายก มานะผล ภู่สมบุญ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ได้ให้การต้อนรับ คุณหลิน เจี้ยน ประธานบริษัท ไห่หนาน หลงเฉวียน กรุ๊ป Read More
Blog

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 การประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 52 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมเฮอริเทจ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

การประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 52 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมเฮอริเทจ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานเข้าเยี่ย

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานเข้าเยี่ยมเยือนมูลนิธิจังสงเคราะห์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ ในนามนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการและคณะกรรมการ สมัยที่ 17 ได้จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหารนักธุรกิจที่อบรมในหลักสูตร KU – EXECUTIVE INNOVATION AND STRATEGIC PRO

วันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 สมาคมการค้าไทยไหหลำ ในนามนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการและคณะกรรมการ สมัยที่ 17 ได้จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำผู้บริหารนักธุรกิจที่อบรมในหลักสูตร KU – EXECUTIVE INNOVATION AND STRATEGIC PROGRAM (KU-EXISP) จำนวน 52 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเกษตรนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยไห่หนาน วิทยาเขตตันโจว ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ของสมาคมฯ ตามหลัก BCG ECONOMY Model Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย ท่านนายก อัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร สมาคมการค้าไทยไหหลำ ท่านนายกมานะผล ภู่สมบุญ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ และคณะกรรมการสมัยที่ 17 เข้าร่วมงานเส

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย ท่านนายก อัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร สมาคมการค้าไทยไหหลำ Read More