324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย ท่านนายก อัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร สมาคมการค้าไทยไหหลำ ท่านนายกมานะผล ภู่สมบุญ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ และคณะกรรมการสมัยที่ 17 เข้าร่วมงานเส

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย ท่านนายก อัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร สมาคมการค้าไทยไหหลำ ท่านนายกมานะผล ภู่สมบุญ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ และคณะกรรมการสมัยที่ 17 เข้าร่วมงานเสวนาอัตลักษณ์ไหหลำและศาลเจ้าจีนไหหลำในประเทศไทย หัวข้อ "บูชาเทพเจ้าให้ชีวิตปัง แบบอัตลักษณ์ไหหลำ"ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์