324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

โครงการ Thai Hainan BIZ Network เครือข่ายธุรกิจไทย ไหหลำ

นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม และคณะทำงานสมาคมการค้าไทยไหหลำ ได้เชิญชวนเข้าร่วม โครงการ Thai Hainan BIZ Network เครือข่ายธุรกิจไทย ไหหลำ 


จุดประสงค์ เพื่อเป็นช่องทางให้สมาชิกได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจ รวมถึงร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ แก่สมาชิกที่เข้าร่วมผ่านช่วงทาง LINE Openchat ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่เหมาะกับช่วงเหตุการณ์ปัจจุบัน 


ศึกษาข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ได้ที่  https://youtu.be/Vw_7ZKKTUq0 


ท่านที่สนใจสามารถกรอกแบบสมัครได้จากเอกสารที่แนบด้านล่างค่ะ