324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

กิจกรรมบุกตลาดจีนและแถลงข่าวการลงนาม Mini FTA ไทย-ไห่หนาน

คณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ และผู้ประกอบการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "บุกตลาดจีนและแถลงข่าวการลงนาม Mini FTA ไทย-ไห่หนาน" โดยรนม.และ รมว. นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ คู่ขนาน Online Business Matching ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ