324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

การจัดสัมมนา

การจัดสัมมนา “ รู้เท่าทัน เมื่อสกุลเงินหยวน จะเป็นสกุลเงินโลก ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558 ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด แกรนด์บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร และรายละเอียดข้อมูลในงานสัมมนาของท่านวิทยากรในวันนั้น