324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยและนายกกิตติศักดิ์สมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสุจินต์ จินดาศักดิ๋ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ร่วมอวยพรตรุษจีน คุณเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ณ สำนักงานฯ สน

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566
คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยและนายกกิตติศักดิ์สมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ๋ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก
คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยและนายกกิตติศักดิ์สมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก
พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17
ร่วมอวยพรตรุษจีน คุณเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ณ สำนักงานฯ สนามบินน้ำ