324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ ร่วมพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี สู่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และร่วมพิธีเปิดงาน สุขสยาม มหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีสุข

เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566
คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณวิโรจน์ ไกรธีวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก
พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17
ร่วมพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี สู่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
และร่วมพิธีเปิดงาน สุขสยาม มหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีสุข