324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทย คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย - นายกกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ เข้าร่วมงานสถาปนานายกและคณะกรรมการสมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย สมัยที่ 42 ณ หอประชุมใหญ่ (จือปิงตึ้ง) สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย