324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ ครั้งที่ 2 และกล่าวแนะนำนโยบายและแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมณฑลไหหลำ โดยมี ผู้นำและตัวแทนเยาวชนจาก 13 ตระกูลแซ่ เข้าร่วมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และตระกูลแซ่ต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย