324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

ประมวลภาพ งานสัมมนา เรื่อง “นโยบายและสถานการณ์การลงทุนปี 2022 เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะไหหลำ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการค้าไทยไหหลำ โครงการ Thai Hainan Biz Network ได้จัดกิจกรรม งานสัมมนา เรื่อง “นโยบายและสถานการณ์การลงทุนปี 2022 เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะไหหลำ”  ณ  Amaranth A ชั้น 3 โรงแรม อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ เลขที่ 68 หมู่ 2 ถ.กิ่งแก้ว (ระหว่างซอย 6 - 8) ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สมาคมการค้าไทยไหหลำ โครงการ Thai Hainan Biz Network ได้จัดกิจกรรม งานสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งผลักดันเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงสู่ระดับประเทศ และแชร์ประสบการณ์ แจ้งเงื่อนไขกฎระเบียบใหม่การลงทุนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะไหหลำ โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคม เป็นผู้กล่าวเปิดงานและต้อนรับแขกทุกท่าน

กิจกรรมภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกและสาระความรู้ นำทีมโดย 1.คุณหลี  ไฉ ว่าง ประธานสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลไหหลำ 2.คุณเจิน กั๋ว ฮุย  รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มณฑลไหหลำ 3.คุณหวัง หง เจิน หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและการต่างประเทศ สหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลไหหลำ 4. คุณหลิน ตี๋ ฟาน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการลงทุน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศมณฑลไหหลำ โดยมี Guest Speaker ผู้ลงทุนชาวจีนโพ้นทะเลจากออสเตรเลียที่ลงทุนณมณฑลไหหลำ คุณหลี่ ไต้ หง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บริษัท ไห่หนาน เทียนคุน ไพรเวท อีควิตี้ อินเวสเมนท์ ฟันด์ แมเนจเมนท์  จำกัด (SKY MIRACLE  CAPITAL)