324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการไปบันทึกเทปรายการ รายการไฮ้หน่ำ โฮ้เจี้ยะ

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการไปบันทึกเทปรายการ รายการไฮ้หน่ำ โฮ้เจี้ยะ  ณ ภัตตาคารพงหลี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ผู้ร่วมรายการ

 1. คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม (ประธานโครงการฯ)
 2. คุณมานะผล ภู่สมบุญ (นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย)
 3. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร (นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัย17)
 4. คุณกัญญา ธรรมสามิสร(ภริยา)
 5. คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ(เลขาธิการฯ)
 6. คุณภัทราวดี ภูพรวิวัฒน์(กรรมการ/คณะทำงาน)
 7. คุณประภาพร เมฆารุ่งโรจน์(กรรมการ/คณะทำงาน)
 8. คุณอัครวัฒน์ ธรรมสามิสร(กรรมการ/คณะทำงาน)
 9. คุณนัทธ์วัฒน์ ธรรมสามิสร(กรรมการ/คณะทำงาน)
 10. คุณณัฐชานันท์ ธรรมสามิสร(กรรมการ/คณะทำงาน)
 11. คุณศุภฤกษ์ แสงรัตนชัยกุล(กรรมการ/คณะทำงาน)
 12. คุณพรเทพ ฉายเมธากุล(กรรมการ/คณะทำงาน)
 13. คุณพิจิกา หาญเศรษฐการ(ผู้จัดการฯ)
 14. คุณวิทย์ ไทยคำจีนคำ(พิธีกรหลัก)
 15. คุณวัชราวิทย์ แสงพงศ์ชวาล(พิธีกรเสริม)
 16. คุณพัสกร ดวงจันทร์
 17. คุณสุภาพร ตั้งสกุลชัยชาญ
 18. คุณภาสิรี บูรณะบัญญัติ