324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

ร่วมแสดงความยินดี! สมาคมการค้าไทยไหหลำ ได้รับรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น" ในงาน TOGETHER IS POWER ประจำปี 2564

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม เข้ารับรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น" ในงาน Together is Power ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยรางวัลที่ได้รับ รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ และ มิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ