324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

กิจกรรมไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง และศูนย์โควิด 19 จังหวัดระยอง


เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 ท่านนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรมและทีมงาน ได้ให้เกียรติมาไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง และเยี่ยมชมศูนย์โควิด 19 จังหวัดระยอง ที่ศาลเจ้าฯ พร้อมทั้งได้สนับสนุนพื้นที่จัดตั้งจนกว่าสถานการณ์โควิด19 จ.ระยองจะคลี่คลาย