324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

ข่าวสาร

Blog

Together is Power 2016

สภาหอการค้าฯ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจาปี 2559
Read More
Blog

การจัดสัมมนา

การจัดสัมมนา “ รู้เท่าทัน เมื่อสกุลเงินหยวน จะเป็นสกุลเงินโลก ”
Read More