324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

กิจกรรม

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล คุณเกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส เข้าร่วมงานนิทรรศการจิตรกรรมจูกัง เพื่อฉลองครบรอบ 48 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30-16.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล คุณเกียรติศักดิ์ รัตนโอภาส เข้าร่วมงานนิทรรศการจิตรกรรมจูกัง เพื่อฉลองครบรอบ 48 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ ในนามนายกสมาคมฯ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล และเข้าร่วมงานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการ สมัยที่ 7 เมืองซานย่า ณ เกาะไหหลำ

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 สมาคมการค้าไทยไหหลำ ในนามนายกสมาคมฯ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ สมัยที่ 17 เข้าร่วมประชุมไหหลำโลก เพื่อพูดคุย พบปะและแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มณฑลกว่างโจว เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ณ Guangzhou Baiyun International Convention Center

วันเสาร์ที่ 2 – วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมไหหลำโลก เพื่อพูดคุย พบปะและแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มณฑลกว่างโจว เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ณ Guangzhou Baiyun International Convention Center Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดยคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานเข้าเยี่ยมเยือนมูลตระกูลหวังอนุสรณ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานเข้าเยี่ยมเยือนมูลนิธิตระกูลหวังอนุสรณ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ ตัวแทนท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม และคณะกรรมการ สมัยที่ 17 ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเมืองไห่โข่ว

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 10.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม และคณะกรรมการ สมัยที่ 17 ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเมืองไห่โข่ว Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสุทธิพร ภู่ธนพิบูล และคณะกรรมการสมัยที่ 17 เข้าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่าง หอการค้าจังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 23 พศฤจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสุทธิพร ภู่ธนพิบูล และคณะกรรมการสมัยที่ 17 เข้าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่าง หอการค้าจังหวัดระยอง Read More