324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

ข่าวสาร

Blog

คลินิกภาษี "ปฏิทิน ภาษีอากร สิงหาคม 2564"

โครงการคลินิกภาษี สมาคมการค้าไทยไหหลำ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นภาษีอากรประจำเดือนสิงหาคม 2564
Read More
Blog

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

คณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และประชุมคณะกรรมการสมัยที่ 16 ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ทางระบบ Zoom Meeting
Read More
Blog

“โครงการอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กับภารกิจข้าวแสนกล่องเพื่อชุมชนแออัด”

สมาคมการค้าไทยไหหลำสนับสนุน “โครงการอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กับภารกิจข้าวแสนกล่องเพื่อชุมชนแออัด” ระยะเวลาทำงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2564 รวมเป็นเวลา 29 วัน
Read More
Blog

โครงการ "คลีนิกภาษี สมาคมการค้าไทยไหหลำ"

คลีนิกภาษี โครงการดีๆและประโยชน์อีกมากมาย
Read More
Blog

สัมมนาวิชาการ

การสัมมนาวิชาการเรื่อง " ยุทธศาสตร์จีน กับ สหภาพยุโรป "
Read More
Blog

วัฒนธรรมธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ (Guanxi) สายสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (กวนซี关系)

ระบบสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือ กวนซี มีความสำคัญอย่างไรต่อวัฒนธรรมของจีน ?
Read More