324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

ข่าวสาร

Blog

งานเสวนาออนไลน์ "รู้ทันโควิด ไม่ต้องปิดกิจการ" วันที่ 14 กันยายน 2564

งานเสวนาออนไลน์ "รู้ทันโควิด ไม่ต้องปิดกิจการ" วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.
Read More
Blog

คลินิกภาษี "ปฏิทิน ภาษีอากร กันยายน 2564"

โครงการคลินิกภาษี สมาคมการค้าไทยไหหลำ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นภาษีอากรประจำเดือนกันยายน2564
Read More
Blog

โครงการ Thai Hainan BIZ Network เครือข่ายธุรกิจไทย ไหหลำ

นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม และคณะทำงานสมาคมการค้าไทยไหหลำ ได้เชิญชวนเข้าร่วม โครงการ Thai Hainan BIZ Network เครือข่ายธุรกิจไทย ไหหลำ
Read More
Blog

งานสัมมนาและงานมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 "Together is Power 2021 : CONNECT THE DOTS"

งานสัมมนาและงานมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน"Together is Power 2021 : CONNECT THE DOTS" ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Read More
Blog

คลินิกภาษี "ปฏิทิน ภาษีอากร สิงหาคม 2564"

โครงการคลินิกภาษี สมาคมการค้าไทยไหหลำ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นภาษีอากรประจำเดือนสิงหาคม 2564
Read More