324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

กิจกรรม

Blog

เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ 1 ทศวรรษ เอฟทีเอ อาเซียน-จีน...ก้าวต่อไปของเอกชนไทยในแดนมังกร”

เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ 1 ทศวรรษ เอฟทีเอ อาเซียน-จีน...ก้าวต่อไปของเอกชนไทยในแดนมังกร” Read More
Blog

แสดงความยินดีกับ ท่านเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส ฉลองเปิดตลาดต้นสัก

แสดงความยินดีกับ ท่านเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส ฉลองเปิดตลาดต้นสัก จ.นนทบุรี Read More
Blog

งานวันสถาปนา คณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 16

งานวันสถาปนา คณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 16 Read More
Blog

การประชุมสัญจรภาคเหนือ จ.แพร่

ท่านนายก นที เมฆรุ่งโรจน์ และคณะกรรมการฯ สมัยที่ 14 Read More
Blog

เยี่ยมชมกิจการ และประชุมสัญจร

เยี่ยมชมกิจการ และจัดประชุมสัญจร Read More
Blog

เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตองค์ไหหลำภาคใต้ จ.ชุมพร

ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ ​ท่านเสรี Read More