324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

กิจกรรม

Blog

งานประชุมสันนิบาตองค์ชาวไหหลำภาคใต้

การประชุมในครั้งนี้ ท่านวรพจน์ เพียรอภิธรรม เลขาธิการและคณะกรรมการสมาคมการไทยไหหลำ ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ ในการประชุมสันนิบาตองค์ชาวไหหลำภาคมใต้ ครั้งที่ 54 Read More
Blog

งานสถาปนา สมัยที่ 14

สมาคมการค้าไทยไหหลำได้สถาปนา นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 14 Read More
Blog

เข้าร่วมงานพิธีมอบตำแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการ สมัยที่ 22 สมาคมอุตสาหกรรมไทย

เข้าร่วมงานพิธีมอบตำแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการ สมัยที่ 22 สมาคมอุตสาหกรรมไทย Read More
Blog

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณหมอ แพทย์หญิงจีน กนกพร แซ่หยาง ในโอกาส “เปิดคลินิกการแพทย์แผนจีน”

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณหมอ แพทย์หญิงจีน กนกพร แซ่หยาง ในโอกาส “เปิดคลินิกการแพทย์แผนจีน” Read More
Blog

เข้าร่วมงานการประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 46

เข้าร่วมงานการประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 46 จ.นครสวรรค์ Read More
Blog

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณวิชัย บุญภราดร นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณวิชัย บุญภราดร นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย Read More