324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

กิจกรรม

Blog

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคนใหหนำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม Online Business Matching คู่ขนานการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยกับรัฐบาลมณฑลไห่หนาน ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 5-6 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Read More
Blog

เยี่ยมชมกิจการ และประชุมสัญจร

เยี่ยมชมกิจการ และประชุมสัญจร Read More
Blog

พิธีสถาปนานายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ

พิธีสถาปนานายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ สโมสรสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย Read More
Blog

รู้เขา รู้เรา สู้ศึกการค้าเสรี AEC

Read More
Blog

รับรู้ พร้อมรับมือ เศรษฐกิจยุคปฎิรูป ภาษีที่ดิน-มรดก ปี 2558

Read More
Blog

กิจกรรมประชุมใหหนำสัญจร และกิจกรรม สปป.ลาว

Read More