324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

กิจกรรม

Blog

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 - 14.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำนำโดยท่านนายกอัชฌาธินันท์​ ธรรมสามิสร

สมาคมการค้าไทยไหหลำนำโดยท่านนายกอัชฌาธินันท์​ ธรรมสามิสร ท่านสุจินต์​ จินดาศักดิ์ชัยนายกกิตติทศักดิ์ถาวร​ ท่านเทียนฮอง​ ยุน​อุปนายก อดีตนายกการค้าท่านวรพจน์​ เพียรอภิธรรม ท่านไพรัช​ ชูธรรมขจร​ ท่านเลขาวิโรจน์​ ไกรธีรวุฒิ Read More
Blog

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำนำโดยท่านนายกอัชฌาธินันท์​ ธรรมสามิสร

สมาคมการค้าไทยไหหลำนำโดยท่านนายกอัชฌาธินันท์​ ธรรมสามิสร ท่านไพรัช​ ชูธรรมขจร​ ท่านเลขาวิโรจน์​ ไกรธีรวุฒิและคณะกรรมการ่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหาร Read More
Blog

วันพุธที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ อุปนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ และคณะก

วันพุธที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ อุปนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ Mr.Tan Teck Lee ประธานสหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) Read More
Blog

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทย คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย - นายกกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ เข้าร่วมงานสถาปนานายก Read More
Blog

เมื่อวันเสาร์ที่10 กันยายน คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานไหว้พระจันทร์

คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานไหว้พระจันทร์ Read More
Blog

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ ครั้งที่ 2 Read More