324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

กิจกรรม

Blog

คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าฯ และคณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ และสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติมาเยี่ยมชมกิจการ ภัทธารารีสอร์ท แอนด์ สปา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าฯ และคณะกรรมการสมาคมการค้าไทยไหหลำ และสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติมาเยี่ยมชมกิจการ Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการไปร่วมงานประชุมสังสรรค์13 แซ่

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 – 15.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการไปร่วมงานประชุม Read More
Blog

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวิโรจน์ โรจนสิงห์สวัสดิ์ พ.ญ.(จีน) กนกพร แซ่หยาง คุณวัชราวิทย์ แสงพงศ์ชวาล และคุณชาญชัย นิ่มเล่ห์ ได้ให้การต้อนรับสมาคมไต้หวัน Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก Read More
Blog

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีสมโภช กระถางธูปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมฯ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และนายกกิตติมศักดิ์ คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสมโภช กระถางธูปพระราชทาน Read More
Blog

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณเกียรติ รุจนพิชญ์ อุปนายก และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมสมาชิกใหม่ เพื่อแนะนำตัวและกิจการ Read More