324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

สัมมนาวิชาการ

การสัมมนาวิชาการเรื่อง " ยุทธศาสตร์จีน กับ สหภาพยุโรป " จัดโดย ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์