324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

งานสัมมนาเรื่อง “นโยบายและสถานการณ์การลงทุนปี 2022 เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะไหหลำ” วันที่ 3 กันยายน 2565

เตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมดีๆ กับงานสัมมนาเรื่อง “นโยบายและสถานการณ์การลงทุนปี 2022 เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะไหหลำ”

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ  Amaranth A ชั้น 3 โรงแรม อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ

เลขที่ 68 หมู่ 2 ถ.กิ่งแก้ว (ระหว่างซอย 6 - 8) ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

จำนวน 80 ท่าน เท่านั้น

ลงทะเบียน ได้ที่

https://forms.gle/bfTkiqWK44PQTR756   

*เข้าร่วมกิจกรรม Scan QR Code ด้านล่างได้เลย

    ภายในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565