324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

Blog

“โครงการอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กับภารกิจข้าวแสนกล่องเพื่อชุมชนแออัด”

สมาคมการค้าไทยไหหลำสนับสนุน “โครงการอักษรศาสตร์ จุฬาฯ กับภารกิจข้าวแสนกล่องเพื่อชุมชนแออัด” ระยะเวลาทำงานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2564 รวมเป็นเวลา 29 วัน
.
ด้วยวิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบัน สมาคมการค้าไทยไหหลำมีแนวทางแน่วแน่ตามหลักพันธกิจของสมาคมฯ ที่มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน ทางสมาคมฯ จึงได้ช่วยประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า ACC ในกลุ่มผลิตอาหาร ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตบางรัก สีลม ศาลาแดง สาทร และประตูน้ำ เพื่อให้การจัดส่งอาหาร มีคุณภาพ ปลอดภัย ทั้งปริมาณ และราคา การส่งมอบตามเวลาให้ทันต่อการบริจาคในชุมชนแออัดในแต่ละวัน
.
นอกจากนี้ สมาชิกของสมาคมการค้าไทยไหหลำยังได้ร่วมสมทบทุน เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท อีกทั้งยังช่วยเผยแพร่ข่าวสารโครงการนี้ต่อๆไปเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
.
สมาคมการค้าไทยไหหลำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือ พี่น้องชาวไทย และประเทศชาติ เพื่อฟันฝ่ากับวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน