• HOME
  • ABOUT US
  • กลุ่มธุรกิจ
  • MAP
  • CONTACT US
กลุ่มธุรกิจ
COMMITTEE
NEWS
ACTIVITIES PICTURES
OUR MEMBER
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 98
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 229,187
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
1 ธันวาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 รู้จักกับเรา
 
การค้าไทยไหหลำ สมาคมการค้าจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประวัติย่อ ..   สมาคมการค้าไทยไหหลำ 
 
                    สมาคมการค้าไทยไหหลำ กับสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ถือเป็นสมาคมพี่น้องเดียวกัน กรรมการของสมาคมการค้าไทยไหหลำ ก็เป็นกรรมการของสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยเช่นกัน ต่างก็ช่วยกันซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าไทยไหหลำ เริ่มต้นจากนายกสมาคม 12 แซ่ในประเทศไทย เช่น นายหวูเฉียนหว่อง (吴乾煌),  นายชนะ รักทองสุข(王統宇) นายเฮ่งยี่เจ้ง (邢詒正นายเหอฉีเหลียน (何啟廉) นายหลินหยิวเหริน (林猷仁) นายธีรชัย ชลวิบูลย์ (陳秋财) นายสวัสดิ์ ฮุนตระกูล (雲大珍) นายชวน ภูวเศรษฐ(符湄雙) นายบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย (馮裕德) นายจางเย่ถิง (張業渟) นายธีระ หาญวรเกียรติ ( 俊元นายยงค์  ดิลกรุ่งธีรภพ ( 梁安榮)  เมื่อเดือนกรกฏาคม ค.ศ.1989 ได้ไปจดทะเบียนตามกฎข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์
                     เจตนารมของการจัดตั้งสมาคมเพื่อเป็นการรวบรวมพ่อค้าวานิชชาวจีนไหหลำในประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการค้า ช่วยส่งเสริมกิจการการค้า การท่องเที่ยว และช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างมณฑลไหหลำ ประเทศจีน และทั่วโลกด้วย ระเบียบข้อบังคับของสมาคม กำหนดผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องเป็นชาวจีนไหหลำหรือลูกหลานชาวไหหลำที่ทำธุรกิจการค้า และได้จดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคล หรือเป็นตัวแทน (ยกเว้นผู้ที่ถูกศาลตัดสินเป็นบุคคลล้มละลาย)
                    ปัจจุบัน สมาคมการค้าไทยไหหลำเป็นองค์กรที่สำคัญองค์กรหนึ่งของสังคมชาวจีน ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง

นายกสมาคมตามลำดับดังนี้..

         นายกสมัยที่ 1 ...     นายสัมฤทธิ์   จิราธิวัฒน์        (鄭有華)   佛暦  2533 – 2535 年 
         นายกสมัยที่ 2 ...     ดร. วันชัย  จิราธิวัฒน์          (鄭有英)   佛暦  2535 – 2537
         นายกสมัยที่ 3...      ดร. ทรงศักดิ์  เอาฬาร          (歐宗清)   佛暦  2537 – 2539
         นายกสมัยที่ 4,5      นายจตุรงค์  ด่านชัยวิโรจน์      (陳修炳)   佛暦  2539 – 2543
         นายกสมัยที่ 6 ...     นายบุญเลิศ  ชาติวิวัฒน์พรชัย   (馮裕德)   佛暦  2543 – 2545
         นายกสมัยที่ 7,8.     นายชำนาญ  เพียรอภิธรรม      (李昌鈍)   佛暦  2545 – 2549
         นายกสมัยที่ 9,10    นายพงษ์ศักดิ์  พิชิตนภากุล      (林鴻鹏)   佛暦  2549 – 2553
         นายกสมัยที่ 11-12  นายวิชัย   บุญภราดร            (林明焕)   佛暦  2553 – 2557
         นายกสมัยที่ 13       นายสุจินต์   จินดาศักดิ์ชัย        (馮爾真)   佛曆  2557..............

 
 
 《泰國海南商會》 简歷
 
泰國海南商會与泰國海南會舘可謂是兄弟會舘,商會理事也属泰國海南會舘理事,彼此互相支持,融洽無間。
泰國海南商會發起人及創辦人,始于泰國十二姓宗親聯誼會理事長吴乾煌先生,王统宇先生,邢詒正先生,何啟廉先生,林猷仁
先生,陳秋财先生,雲大珍先生,符楣雙先生,馮裕德先生,張業渟先生,韓俊元先生,梁安荣先生等人創辦。
在公元  1989  7 月根據泰國政府條例,向泰國商業部申請註册成立。
宗旨是團结海内外瓊僑工商界人士,開展經贸商務信息交流,促進工商業,贸易及旅游等各行業,並擴大与中國海南省及世界各地之間的贸易往来。
商會章程規定會員必须是海南人或瓊僑后裔,從事相關業務及须註册為合法企業的個人或法人代表 (經法院宣判破產者列外)目前泰國海南商會是泰華社團中一支重要社團,而歷届理事長芳
名如下:

          第 一      届理事長    :   鄭有華先生   (公元 1990 至 1992)
          第 二      届理事長    :   鄭有英博士   (公元 1992 1994)
          第 三      届理事長    :   歐宗清博士   (公元 1994 1996)
          第四,五     届理事長   :   陳修炳先生   (公元 1996 2000)
          第 六      届理事長    :   馮裕德先生   (公元 2000 2002)
          第七,八     届理事長    :   李昌鈍先生   (公元 2002 2006)
          第九,十     届理事長    :   林鸿鵬先生   (公元 2006 2010)
          第十一,十二 届理事長    :   林明焕先生   (公元 2010 2014)
          第十三     届理事長    :   馮爾真先生   (公元 2014 ...........

Copyright by thaihainantrade.com
Engine by MAKEWEBEASY