• HOME
  • ABOUT US
  • กลุ่มธุรกิจ
  • MAP
  • CONTACT US
กลุ่มธุรกิจ
COMMITTEE
NEWS
ACTIVITIES PICTURES
OUR MEMBER
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 226
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 222,348
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 ตุลาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
  ข่าวสารและกิจกรรม
รายชื่อสินค้าไทยที่มีศักยภาพในจีน
ความสัมพันธ์ด้านการค้าไทย-จีนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยจีนนับเป็นตลาดใหญ่ที่รองรับสินค้าไทยหลากหลายประเภทเพื่อสนองตอบการบริโภคตั้งแต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมจนถึงการจับจ่ายใช้สอย ภาคครัวเรือน ประกอบกับประชากรจีนจำนวนมหาศาลมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก ในการนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้แจ้งรายชื่อสินค้าไทย ๓ รายการที่มีศักยภาพในตลาดจีน ได้แก่ ๑) ยางพารา  ๒) น้ำตาล  และ ๓) พลาสติก

           ยางพารา จีนนับเป็นประเทศที่บริโภคและนำเข้ายางพาราสูงที่สุดในโลก โดยจีนบริโภคยางพารากว่าร้อยละ ๓๐ ของการบริโภคยางพาราโลก หรือประมาณ ๓.๖ ล้านตัน ตามสถิติปี ๒๕๕๓ ในขณะที่จีนสามารถผลิตยางพาราเพื่อการบริโภคภายในประเทศได้เพียง ๖ แสนกว่าตันต่อปี จึงจำเป็นต้องนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศ โดยในปี ๒๕๕๔ จีนนำเข้ายางพาราจากไทยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๒๐.๘ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘ ของการนำเข้ายางพาราทั้งหมด และมลฑลซานตงมีการนำเข้ายางพาราสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบ ที่สำคัญการจัดตั้ง Rubber Valley ของจีน ในปี ๒๕๕๔ จะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมยางพาราและส่งเสริมการนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศยิ่งขึ้น

           น้ำตาล เป็นสินค้าที่จีนบริโภคสูงเป็นอันดับที่ ๒ ของโลก แต่ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าประเภทนี้จากต่างประเทศ ซึ่งมณฑลที่นำเข้าน้ำตาลสูงสุด ๖ อันดับแรก ได้แก่ ซานตง เหลียวหนิง เทียนจิน กวางตุ้ง ปักกิ่ง และเจียงซู  โดยเฉพาะ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ จีนนำเข้าน้ำตาลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔๐ และ ๑๑๔.๖ ตามลำดับ และไทยส่งออกน้ำตาลไปยังจีนเป็นอันดับที่ ๓ โดยตัวเลขการส่งออกช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๕ อยู่ที่ ๒.๘ แสนตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากตัวเลขการส่งออกปี ๒๕๕๔ อย่างมาก ซึ่งจีนนำเข้าน้ำตาลจากไทยทั้งปีประมาณ ๒.๗๕ แสนตัน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ คาดว่าการนำเข้าน้ำตาลของจีนมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับบราซิลและคิวบาซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่มายังจีน

           พลาสติก ในปี ๒๕๕๔ ไทยส่งออกพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะมณฑลซานตง เทียนจิน เหลียวหนิง และปักกิ่ง ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ เขตพัฒนาเศรษฐกิจจิงจิน-จี้ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายฟื้นฟูฐานอุตสาหกรรมเก่าโดยเฉพาะรถยนต์ ยางพาราและพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเกษตรกรรมแบบทันสมัยซึ่งล้วนใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบ

           สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า เพื่อส่งเสริมให้การส่งออกสินค้าข้างต้นไปยังจีนขยายตัวยิ่งขึ้น ควรจัดการเจรจา/จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน และให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยด้านการประกอบธุรกิจและสภาพของตลาดจีน โดยนักธุรกิจไทยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.thaibizchina.com และขอรับe-news letter ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ bicbeijing@gmail.com 

ที่มา : http://www.mfa.go.th/business/th/articles/88/31767-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99.html

ข่าวสารและกิจกรรม
- Together is Power 2016
- ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน e-Commerce Day ครั้งที่ 5
- งานสถาปนานายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ ครั้งที่ 14
- เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
- เชิญประชุม
- รู้เหนือ รู้ใต้
- การจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- สัมนาวิชาการเรื่อง
- การจัดสัมมนา
- รายชื่อสินค้าไทยที่มีศักยภาพในจีน
ดูทั้งหมด

Copyright by thaihainantrade.com
Engine by MAKEWEBEASY